Giá Đền Bù Đất Thổ Cư Và Các Loại Đất Liên Quan – Luật Đất Đai Sửa Đổi 2024

Giá đền bù đất thổ cư là bao nhiêu? Câu hỏi này đang là nỗi băn khoăn của không ít người trong bối cảnh, luật đất đai sửa đổi vừa được đích thân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ xem xét và ký chứng thực.

Giá đền bù đất thổ cư

Theo điều từ 95 đến 101 mục 2, chương 7 luật đất đai 2024 trong trường hợp nhà nước thu hồi đất vì các lý do phục vụ phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, thu hồi đất để phục vụ công tác quốc phòng an ninh; thu hồi đất nong nghiệp; thu hồi đất thổ cư, đất có nhà ở; thu hồi đất nông nghiệp của tổ chức; thu hồi đất phi nông nghiệp của cá thể và hộ gia đình.

Các Trường Hợp Được Bồi Thường Đất Theo Luật Đất Đai 2024

 Các cá nhân hộ gia đình được nhận đền bù khi bị nhà nước thu hồi đất phục vụ an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế bao gồm:

  • Các cá nhân và hộ gia đình mà mảnh đất được đền bù không phải đất đi thuê
  • Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có công trình tín ngưỡng như: Đình, chùa, đền, miếu, từ đường, và các công trình tín ngưỡng khác… sẽ được đền bù sau khi có xác nhận của uỷ ban nhân dân xã.
  • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại khoản 1 điều 44 luật này
  • Tổ chức nước ngoài,có chức năng làm ngoại giao
  • Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, được nhà nước cho thuê và thu tiền hàng năm.
Thu hồi đất nông nghiệp

Phương Án Đền Bù Đất Khi Thu Hồi Đất Theo Quy Định của Luật Đất Đai 2024:

Theo quy định của Luật Đất Đai sửa đổi 2024, khi Nhà nước thu hồi đất thì người sở hữu, người sử dụng đất bị thu hồi sẽ được đền bù. Các phương án đền bù gồm:

Đền bù bằng đất: 

Người bị thu hồi đất có thể được bồi thường bằng đất có cùng hoặc khác mục đích sử dụng với đất bị thu hồi. Điều này đảm bảo rằng người dân có thể tiếp tục sử dụng đất để phục vụ nhu cầu của mình

giá bồi thường đất nông nghiệp

Đền bù bằng tiền: 

Người bị thu hồi đất cũng có thể được bồi thường bằng tiền. Số tiền đền bù sẽ được xác định dựa trên giá trị thực của đất bị thu hồi và các yếu tố khác như vị trí, diện tích, mục đích sử dụng, và giá đất thị trường

Đền bù bằng nhà ở: 

Trong trường hợp người bị thu hồi đất có nhu cầu sử dụng nhà ở, họ có thể được bồi thường bằng việc nhận nhà ở phù hợp với nhu cầu của mình. Điều này đảm bảo rằng người dân không bị ảnh hưởng quá nặng nề khi mất đất.

Giá đền bù đất phụ thuộc vào vị trí

Quy định về phương án đền bù đất khi thu hồi đất được quy định cụ thể trong Luật Đất đai 2024 và sẽ được áp dụng từ ngày 1.1.2025. Việc đền bù đất sẽ được thực hiện theo quy trình và tiêu chí xác định trong Luật để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân trong việc tính giá đền bù đất thổ cư cũng nhưng giá đền bù đất nông nghiệp.

Giá Đền Bù Đất Thổ Cư Khi Thu Hồi Là Bao Nhiêu?

Hiện nay, giá đền bù đất thổ cư khi Nhà nước thu hồi đất được quy định theo quy định của Luật Đất đai và các quy định liên quan khác. Giá đền bù đất thổ cư sẽ được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể dựa trên các yếu tố như vị trí, diện tích, mục đích sử dụng đất và giá trị thị trường tại thời điểm thu hồi đất. Do đó, giá đền bù đất thổ cư khi thu hồi sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng trường hợp như: vị trí địa lý của đất, diện tích, mục đích sử dụng, và thị trường bất động sản địa phương. Các cơ quan chức năng sẽ thực hiện đánh giá và xác định giá đền bù dựa trên các phương pháp định giá như phương pháp so sánh giá cả, phương pháp định giá thị trường, và phương pháp chi phí tái định cư.

Đảm bảo công bằng cho người dân khi đền bù

Ngoài ra giá bồi thường đất nông nghiệp, giá đền bù đất trồng cây lâu năm, giá đền bù đất trồng lúa, cũng được tính phụ thuộc vào các yếu tố như: vị trí địa lý của đất, diện tích, mục đích sử dụng, và thị trường bất động sản địa phương.

Cách Xác Định Giá Đền Bù Đất Thổ Cư Như Thế Nào?

Thu hồi đất nông nghiệp

Cách xác định giá đền bù đất thổ cư khi Nhà nước thu hồi đất được thực hiện thông qua các bước sau:

Đánh giá đất: Các cơ quan chức năng sẽ tiến hành đánh giá giá trị của đất dựa trên các yếu tố như vị trí, diện tích, mục đích sử dụng, và thị trường bất động sản địa phương.
Xác định giá trị đền bù: Sau khi đánh giá đất, giá trị đền bù sẽ được xác định dựa trên phương pháp đánh giá thị trường hoặc phương pháp chi phí tái định cư.
Thực Hiện Thanh Toán: Khi giá trị đền bù đã được xác định, Nhà nước sẽ thực hiện thanh toán cho người sở hữu, sử dụng đất theo các phương án đền bù đã quy định trong Luật Đất Đai 2013.
Như vậy, giá đền bù đất thổ cư khi Nhà nước thu hồi đất được xác định thông qua quy định của Luật Đất Đai 2013 và các phương pháp định giá được áp dụng bởi các cơ quan chức năng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *