Monthly Archives: March 2023

Những điều kiêng kỵ khi đang xây nhà cần phải biết

Xây nhà là một trong các sự kiện khá trọng đại. Do đó, nếu không cẩn trọng rất dễ gặp đại họa về sức khỏe, tài vận, tính mạng… Để tránh điều rủi này, thời cha ông đã đúc kết ra những điều kiêng kỵ khi đang xây nhà. Thông tin cụ thể sẽ được chia sẻ […]